¡Bienvenido!
Nuevo usuario Acceder

Quizá estés buscando Oposiciones en tu provincia

¿Has olvidado tu contraseña?

Accede a través de tu red social
Facebook Twitter LinkedIn

Inicio Oposiciones Auxiliar d'infermeria en Hospitals de l'ICS

Oposiciones de Auxiliar d'infermeria en Hospitals de l'ICS

La metodologia del Curs li proporcionarà l'adquisició dels coneixements i les habilitats necessaris per a superar el procés selectiu i aconseguir una plaça com Personal Estatutari Sanitari de Formació Professional en Atenció Hospitalària. Aquest curs va dirigit a tots els auxiliars d'infermeria interessats a desenvolupar la seva tasca professional en els Hospitals depenents de l'Institut Català de la Salut.

  • Oposiciones de Auxiliar d'infermeria en Hospitals de l'ICS

Infórmate gratis y sin compromiso

  • El nivel de estudios mínimo es: Diplomatura
  • _Acepto los términos y la política de privacidad.

Requisitos para Oposición de Auxiliar d'infermeria en Hospitals de l'ICS

Ser español/a o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados retificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
Poseer el título de Técnico Auxiliar de Clínica o de Técnico Auxiliar de Enfermería o de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Temario para Oposición de Auxiliar d'infermeria en Hospitals de l'ICS

Volumen I.
Tema 1: Departament de Sanitat i Seguretat Social. L´Institut Català de la Salut.
Tema 2: Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
Tema 3: El Pla de salut de Catalunya.
Tema 4: Sistema sanitari. Tipus d´hospitals.
Tema 5: Concepte de salut i malaltia. Procés d´emmalaltin.
Tema 6: Higiene hospitalària. Neteja, desinfecció i esterilització.
Tema 7: Infeccions nosocomials. Aïllaments.
Tema 8: Higiene laboral. Risc professional.
Tema 9: Aspectes legals i étics.
Tema 10: Funció de l´Auxiliar d´Infermeria.
Tema 11: Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
Tema 12: Atenció al malalt en la necessitat d´eliminació.
Tema 13: Mobilització. Canvis posturals.
Volumen II.
Tema 14: Higiene del malalt.
Tema 15: Tipus de comunicació. Educació sanitària.
Tema 16: Atenció al malalt quirúrgic. Preparació preoperatòria i postoperatòria.
Tema 17: Patologies infeccioses: SIDA, Tuberculosi, Hepatitis.
Tema 18: Atenció al malalt amb problemes de salut mental.
Tema 19: Atenció al malalt drogodependent.
Tema 20: Atenció al nadó i al lactant.
Tema 21: Atenció al malalt geriàtric.
Tema 22: Procediment de rentar-se les mans.
Tema 23: Administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica.
Tema 24: Administració d´ènemes.
Tema 25: Recollida i transport de mostres. Drenatges.
Tema 26: Preparació per a exploracions i proves diagnòstiques.
Tema 27: Aplicació de fred i calor.
Tema 28: Risc i prevenció d´úlceres per decúbit.
Tema 29: Protocol d´acolliment al malalt.
Tema 30: Protocol de trasllat del malalt.
Tema 31: Primers auxilis.
Tema 32: Reanimació cardiopulmonar.
Tema 33: Protocol de malalt moribund. Cures postmortem.
Material:
El alumno recibe dos volúmenes con los temas que se solicitaron en la última convocatoria.

Convocatorias relacionadas

Oposiciones relacionadas

Consejos

Oposiciones por Comunidades

Andalucía Aragón Castilla y León Cataluña Galicia Islas Canarias Madrid Navarra País Vasco Comunidad Valenciana

Actualidad

Recibe nuestro newsletter

Comparte